Förtroendevalda i Torsby kommun.

Förtroendevalda i Torsby kommun.

Här kan du få fram kontaktuppgifter till politiker som är aktiva i Torsby kommun och se vilka politiska uppdrag de har. Det är respektive politiker som själv avgör vilken kontaktinformation som visas på hemsidan.

Kommunfullmäktige m.m.

Nämnder och utskott

Kommunala bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Stiftelser och fonder

Revisorer

Samarbetsorgan m.m.

Partier