Förtroendevalda i Torsby kommun.

Susanne Sätterlund (SD)

Kontaktinformation

E-post:
susanne.satterlund@torsby.se

Bild på Susanne Sätterlund

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden ledamot 2020-01-01 - 2020-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ledamot 2020-01-01 - 2020-12-31
Kommunfullmäktige ersättare 2019-02-23 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Socialnämnden ersättare 2020-01-01 - 2020-12-31
Socialnämndens arbetsutskott ledamot 2020-01-01 - 2020-12-31
Valnämnden ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31