Förtroendevalda i Torsby kommun.

Eva Söderström (SD)

Kontaktinformation

E-post:
eva.soderstrom@torsby.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen ersättare 2018-10-30 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare 2018-11-12 - 2022-11-15
Krisledningsnämnden ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Torsby Förvaltnings AB ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31