Förtroendevalda i Torsby kommun.

Bo Ynger (C)

Kontaktinformation

E-post:
bo.ynger@torsby.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fritid i Nordvärmland AB ersättare 2015-01-01 -
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Näckåns Energi AB ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud i Klarälvens vattenvårdsförbund ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Värmlands läns Kalkningsförbund ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31