Förtroendevalda i Torsby kommun.

Allan Persson (M)

Kontaktinformation

E-post:
allan.persson@torsby.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Socialnämnden ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Överförmyndarnämnden ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31