Förtroendevalda i Torsby kommun.

Dag Nyström (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0564-420 68 (bostad)
070-609 11 00 (mobil)

Postadress:
Vestby Bryggeri 680 63 Likenäs
(bostad)

E-post:
dag.nystrom@torsby.se

Bild på Dag Nyström

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden ordförande 2020-07-08 - 2020-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott vice ordförande 2020-01-01 - 2020-12-31
Håks Per Perssons testamente Förtroenderådet ledamot 2019-06-17 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2020-06-22 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen ersättare 2018-10-30 - 2022-10-31
Torsby Utveckling AB ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31