Förtroendevalda i Torsby kommun.

Anna Melin-Nyström (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0564-420 68 (bostad)
070-660 57 83 (mobil)

Postadress:
Vestby bryggeri 680 63 Likenäs
(bostad)

E-post:
anna.nystrom@torsby.se

Bild på Anna Melin-Nyström

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen ledamot 2018-10-30 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare 2019-01-07 - 2022-11-15
Krisledningsnämnden ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Torsby Förvaltnings AB ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31