Förtroendevalda i Torsby kommun.

Kristdemokraterna (KD)