Förtroendevalda i Torsby kommun.

Samarbetsorgan m.m. (8 st)

Namn
Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunala pensionärsrådet
Värmlandsrådet
Ombud i Klarälvens vattenvårdsförbund
Näckåns Energi AB
Värmlands läns Kalkningsförbund
Värmlands läns vårdförbund
Ombud vid bolagsstämma med Värmlandstrafik AB