Förtroendevalda i Torsby kommun.

Stiftelser och fonder (5 st)

Namn
Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond
Håks Per Perssons testamente Förtroenderådet
Oskar Uno Perssons donationsfond, styrelse
Syskonen Perssons donationsfond, styrelse
Samrådsgruppen för konsumentfrågor