Förtroendevalda i Torsby kommun.

Kommunala bolag (5 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Torsby Utveckling AB
Torsby Bostäder AB
Torsby Flygplats AB
Fritid i Nordvärmland AB
Torsby Förvaltnings AB