Förtroendevalda i Torsby kommun.

Revisorer (5 st)

Namn
Revisor Fritid i Nordvärmland AB
RevisorTorsby Flygplats AB
Revisor Torsby Bostäder AB
Revisor Torsby Förvaltnings AB
Revisorer för den borgerliga kommunens och samtliga kommunala stiftelsers förvaltn