Förtroendevalda i Torsby kommun.

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2014-10-15 - 2018-10-14